Zorgproeftuinen & Partners van CrossCare

Een zorgproeftuin of living lab maakt het mogelijk om een zorginnovatie te creëren en te toetsen samen met eindgebruikers. Deze setting zorgt dus voor aansluiting van nieuwe of verbeterde zorgconcepten, – diensten, – processen en – producten bij de behoeften van de zorgconsument en zorgprofessional. Op deze manier is de kans groter dat een zorginnovatie geïmplementeerd wordt in de maatschappij en succesvol op de markt komt. De feedback van de eindgebruiker wordt namelijk gebruikt voor de bijsturing en (door)ontwikkeling van het product.

Door het structureel gebruik van de grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting, verduurzamen en professionaliseren de zorgproeftuinen. Op deze manier kunnen we een menukaart aanbieden met diensten die precies aansluiten op behoeften van bedrijven. Diensten die via deze menukaart aangeboden kunnen worden zijn bijvoorbeeld livetests, panelmanagement en co-creatiesessies. Al deze diensten worden aangeboden vanuit verschillende regio’s en met verschillende expertisen, zoals eHealth, preventieve zorg en mantelzorgondersteuning. Er zijn zes zorgproeftuinen die meedoen aan project CrossCare. Daarnaast zijn twee expertisecentra (de kennispartners) betrokken in het project. Deze centra ondersteunen de bedrijven inhoudelijk met hun innovatieprojecten en helpen de proeftuinen bij het verbeteren van de dienstverlening.

Hier vind je voorbeeldcases van verschillende proeftuinen binnen CrossCare. De voorbeeldcases vallen niet onder project CrossCare, maar geven een beeld van de inzet en meerwaarde van proeftuinen (living labs) in zorginnovatie.

Voorbeeldcase: TopShake (LiCalab)

Voorbeeldcase: Innovate Dementia (Proeftuin Slimmer Leven/BHLL)

Voorbeeldcase: Otim Care by Mecam (Happy Aging) 

Zorgproeftuinen

België

Happy Aging

Hasselt/Genk, België

Per 1 januari is de naam van de Belgisch Limburgse proeftuin CareVille veranderd in Happy Aging. Niet alleen een nieuwe naam en logo, maar ook een versterkte visie. Meer dan ooit is het doel de eindgebruiker centraal te stellen én samen met bedrijven, zorgorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers en (inter)nationale partners een stevige boost te geven aan innovaties in de gezondheidszorg.

LiCalab

Turnhout, België

LiCalab is een proeftuin voor bedrijven en organisaties die willen innoveren in de woon-en zorgsector. Experts en zorggebruikers werken er samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

InnovAge

Leuven, België

InnovAge is een Vlaamse proeftuin in de regio Leuven. InnovAge speelt in op de uitdagingen van vergrijzing, toename aan chronische ziekten en kwetsbaarheid. Het is belangrijk de zorg aan te passen en in te zetten op innovatie, zodat onze zorg kwaliteitsvol en betaalbaar blijft.

Nederland

Proeftuin Slimmer Leven

Zuidoost-Brabant, Nederland

Brainport Healthy Living Lab is een zorgproeftuin in Zuidoost-Brabant en valt onder Coöperatie Slimmer Leven 2020. In het Brainport Healthy Living Lab wordt actief geëxperimenteerd met de implementatie van beschikbare technologische en sociale innovaties die vitaliteit, gezond ouder worden en zorg verbeteren.

Care Innovation Center

West-Brabant, Nederland

Het Care Innovation Center West-Brabant is een proeftuin waar zorginnovaties worden ontwikkeld, toegepast en geïmplementeerd in samenwerking met gebruikers, ondernemers en (zorg)organisaties. Daarbij staat de behoefte van de eindgebruiker centraal.

Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

Heerlen, Nederland

Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie is een proeftuin uit Limburg (Nederland) en valt onder Zuyd Research. EIZT is een proeftuin waarin zorgvragers, zorgprofessionals, onderzoekers en studenten, en ondernemers samenwerken.

Kennispartners

imec

Gent, België

imec neemt deel aan het CrossCare project als kennispartner. imec onderzoekt de noden en behoeften van de projectpartners inzake grensoverschrijdende proeftuinondersteuning en coacht de betrokken proeftuinen rond diverse aspecten van proeftuinmethodologie. Ook onderzoekt imec de meerwaarde die een (grensoverschrijdende) zorgproeftuin voor de projectpartners oplevert.

Het Innovatiecentrum

Vlaanderen, België

Het Innovatiecentrum is partner van project CrossCare en stelt geen proeftuin ter beschikking voor dit project. Het Innovatiecentrum heeft als hoofddoel het begeleiden van organisaties die door innovatie duurzaam willen groeien.

Pom West-Vlaanderen

Brugge, België

POM West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek en arbeidsmarkt. POM West-Vlaanderen brengt de juiste partners en kennis samen zodat West-Vlaamse ondernemers kunnen groeien en ondernemen op hoog niveau. Binnen CrossCare zal POM West-Vlaanderen in Wave 5+ een extra proeftuin-partner vormen en zal men de andere partners met de in het Shine-project ontwikkelde e-tool coachen om deze methodiek te implementeren voor de zorguitdaging die geformuleerd werd in de eigen regio.