Zapp voor speciaal onderwijs

De zelfscore-app, of kortweg Zapp, is een app die ontwikkeld is voor de geestelijke gezondheidszorg. Met deze app krijgen de gebruikers door middel van een spindiagram een overzichtelijk beeld van hun goede punten, maar ook van hun werkpunten. Binnen het CrossCare taject is de app al getest in de forensische context. Een aangepaste versie van de app is nu in de maak om getest te worden in het speciaal onderwijs. Deze versie van Zapp is specifiek ontwikkeld voor een jong doelgroep, met minder tekst, eenvoudige termen en meer beeld. Studenten die de app invullen kunnen samen met hun docenten een gesprek aangaan over de verschillende thema’s, bijvoorbeeld toekomstperspectief, zelfredzaamheid, sociaal gedrag, studievaardigheden. De app focust zich vooral op zelfhulp. Gebruikers kunnen dan ook per thema aanduiden of ze hier hulp bij wensen of niet.

Samen met Nederlandse scholen gaat Zapp deze versie van de app verder ontwikkelen.

« »