Wave 5+ neemt zorguitdagingen verschillende regio’s als uitgangspunt

In februari is de uitbreiding van CrossCare van start gegaan onder de naam Wave 5+. Deze vijfde en nieuwe wave kent namelijk een andere gang van zaken dan de voorgaande waves. Deze keer zijn het niet de innovaties van de MKB/KMO-bedrijven die het startpunt vormen, maar de zorguitdagingen van de zeven specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland.

Het uitgangspunt van deze nieuwe aanpak is te werken aan een duurzame en blijvende oplossing voor de problemen van de eindgebruikers. Noch zorgorganisaties, noch bedrijven alleen zijn doorgaans in staat om zo’n totaaloplossing te ontwikkelen. Door samen te werken met het bedrijfsleven kunnen innovatieve producten en diensten integraal aangeboden worden.

Zorguitdagingen

Om de zorguitdagingen gezamenlijk aan te gaan, worden er per uitdagingen partnerschappen gesloten tussen zorginstelling(en) en bedrijven, die een geïntegreerd businessmodel uitwerken, dat zowel sociale als economische impact nastreeft. De afgelopen maand hebben de regiopartners (LiCalab, Happy Aging, InnovAge, POM West-Vlaanderen, Coöperatie Slimmer Leven, EIZT, Care Innovation Center) allemaal de zorguitdaging voor hun regio gedefinieerd.

Deze zorguitdagingen zijn hier te bekijken

De komende tijd wordt besteed aan het creëren van regionale partnerschappen om de zorguitdagingen aan te kunnen vliegen. Op deze pagina vindt u de timing en selectieprocedure van de processen voor zorgorganisaties en KMO/MKB. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met CrossCare via bedrijven@crosscare.eu.

 

« »