Wat is CrossCare

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

Er is sprake van een sterke toename van de zorgvraag in Nederland en België. Beide landen staan voor dezelfde uitdagingen met betrekking op de kwaliteit van de zorg. Dit komt onder andere door de toename van chronische ziekten, multimorbiditeit, tekort aan personeel, een gewijzigd verwachtingspatroon van de patiënt en door vergrijzing. In 2030 zal bijna een kwart van de Europeanen ouder zijn dan 65. Mensen langer zelfstandig en gezond te laten wonen en leven vormt daarom een grote uitdaging.

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren door in te zetten op zorginnovatie en economische valorisatie van kennis. Het aantal innovaties dat de markt haalt is echter slechts 35%. CrossCare wil daarom de drempel verlagen om zorginnovaties succesvol naar de markt te brengen, want het is zonde dat zoveel belangrijke kennis en toepassingen op de plank blijven liggen.

Grensoverschrijdende markt

CrossCare kan je markt vergroten door de nauwe samenwerking met 8 organisaties in Nederland en België.

Zorgproeftuinen

CrossCare biedt praktische steun via zorgproeftuinsettings of ‘Living Labs’.

Financiële ondersteuning

CrossCare biedt financiële ondersteuning om zorginnovaties te ontwikkelen, te ondersteunen of te versnellen.