Uitbreiding CrossCare project en Save The Date voor Kennissessie EIZT – 28 maart 2019

Ondersteunende technologie voor jonge mensen met dementie

Begin februari 2019 gaf Interreg Vlaanderen Nederland goedkeuring voor uitbreiding van het CrossCare-project. De uitbreiding betreft een nieuw werkpakket waarin geïntegreerde oplossingen voor concrete zorguitdagingen worden geformuleerd in zeven regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland. Uitgangspunt voor deze uitbreiding is om gezamenlijk duurzame en blijvende oplossingen te ontwikkelen voor problemen van eindgebruikers met als doel innovatieve producten en diensten integraal aan te gaan bieden.

EIZT gaat zich richten op innovaties voor jonge mensen met dementie. In Nederland  hebben 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Het traject tot het krijgen van de diagnose duurt voor hen gemiddeld meer dan vier jaar. De meerderheid van deze mensen woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of andere mantelzorgers. Ruim de helft (54%) van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast. Vier procent van deze mensen is zelfs overbelast.

Er is grote behoefte aan hulp en ondersteuning. Helaas komen zorgorganisaties pas laat in beeld wanneer de mantelzorger overbelast dreigt te raken en zijn diensten vaak gericht op de oudere personen met dementie. Ook zijn technologische innovaties meestal niet gericht of toegespitst op de jongere persoon met dementie. Deze doelgroep woont meestal thuis, leeft een actief leven, heeft meerdere jonge mantelzorgers om zich heen en participeert nog in arbeid of sociale activiteiten. Behoeften en capaciteiten zijn anders dan oudere mensen met dementie. Dit vraagt ook om andere ondersteuning. Dit project gaat zich verdiepen in wat technologie kan betekenen voor jonge mensen met dementie (en hun mantelzorgers). U kunt al vast uw belangstelling voor het onderwerp aangeven.

Op 28 Maart 2019 van 15.00 – 17.30 uur organiseert EIZT een eerste kennissessie rondom dit thema. Hierbij komen verschillende sprekers aan het woord vanuit zorgorganisaties, het Alzheimer Centrum Limburg, maar we gaan ook in gesprek met mantelzorgers om meer te leren over hun ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook aangeven of u mee wilt doen met het project. Voor meer informatie of voor deelname aan deze sessie en/of het project kunt contact opnemen met Paulette Wauben (paulette.wauben@zuyd.nl) of Claire Huijnen (claire.huijnen@zuyd.nl).

« »
883