Selectieprocedure

Waves

De selectieprocedure start op verschillende momenten. Raadpleeg hieronder de data van de waves  en de deadlines die hierbinnen vallen.

Wave 1 - 2 - 3

De deadlines van Wave 1 – 2 – 3 zijn gesloten

Wave 4

Deadline indiening aanmeldingsfiche (stap 1): maandag 24 september 2018, 12h

Stuurgroep: Go/no Go: maandag 8 oktober

Samenwerkingsdag:  maandag 22 oktober (hele dag)

Deadline indiening full proposals: maandag 19 november

Jury: maandag 10 december (let op: geselecteerde bedrijven geven tijdens het overleg een pitch om idee nader toe te lichten)

Beslissing Stuurgroep over selectie PPL: woensdag 12 december

751