Proeftuin InnovAge test de IPitup beweegbank in woonzorgcentrum Ter Meeren

De IPitup beweegbank heeft als doel jong en oud in onze maatschappij in beweging te krijgen. Als eerste van vier proeftuinen – die de krachten bundelen voor de begeleiding van IPitup – testte InnovAge uit Leuven de beweegbank samen met ouderen in een intramurale setting.

Zowel bewoners van het woonzorgcentrum Ter Meeren als bezoekers van hun dagcentrum gingen de uitdaging aan om gedurende 3 weken de IPitup beweegbank te testen. Dit deden ze onder begeleiding en toeziend oog van eigen zorgmedewerkers die opgeleid werden tot IPitup beweegcoaches. De ouderen noteerden hun ervaringen in persoonlijke beweeg-dagboekjes en na de testperiode werd een co-creatie met hen georganiseerd. Ook had een gelijkaardige co-creatie plaats met de betrokken coaches & beleidsmedewerkers van het woonzorgcentrum Ter Meeren.

Uit dit initiatief kwam duidelijk naar voor dat men wel potentieel ziet in de IPitup beweegbank binnen een woonzorgcentrum, maar dat – door het steeds zwaarder wordende gemiddelde zorgprofiel – aanpassingen aan de beweegbank wel noodzakelijk zijn voor toepassing in deze context. Suggesties waren o.a. het voorzien van extra steunpunten, betere toegankelijkheid voor minder mobiele personen, meer mogelijkheden voor oefeningen met het accent op onderhoud van mobiliteit dan wel op krachtopbouw, en grotere intuïtiviteit zodat zelfstandig gebruik eenvoudiger is. Deze feedback levert voor IPitup waardevolle informatie op waarmee zij concreet verder aan de slag kunnen gaan. Hierdoor kan de IPitup beweegbank nog beter gaan aansluiten bij de noden en wensen van deze specifieke doelgroep.

« »