Proeftuin Care Innovation Center test nieuwe applicatie voor MS-patiënten

Behandelingsbeslissingen voor mensen met MS worden genomen op basis van neurologische onderzoek en MRI scans. Echter is MS een ziekte waarin veel gebeurt tussen neuroloogvisites. Veel belangrijke informatie en ontwikkelingen kunnen gemist worden in het (half)jaarlijkse bezoek bij de neuroloog. Om mensen met MS te ondersteunen in hun dagelijkse leven is Icompanion.ms ontwikkeld. Patiënten worden ondersteund door middel van educatie, feedback van hun MRI-scans en het testen van ‘patiënt reported outcomes’. Icompanion.ms is een web en telefoonapplicatie waarin een MS patiënt op een smartphone zijn MRI scan kan uploaden om hier op maat van de patiënt feedback op te kunnen krijgen. Daarnaast kan de patiënt testen uitvoeren, symptomen tracken en ziekte-opflakkeringen registreren, en zo een overzicht bijhouden van het klinische verloop van de ziekte tussen neuroloogconsultaties. Icompanion.ms zal gratis worden aangeboden aan patiënten en neurologen.

Het Care Innovation Center is de proeftuin voor zorginnovaties in West-Brabant en is betrokken bij de ontwikkeling en innovatie van Icompanion.ms. Icompanion.ms wordt ontwikkeld door icometrix, wereldwijd het leidende bedrijf dat MRI en CT kwantificatie aanbiedt voor mensen met neurologische aandoeningen. Zij bieden hun kunstmatige intelligentie aan in de klinische praktijk en voor de farmaceutische industrie. Momenteel bestaat hun portfolio uit producten gebruikt in MS, dementie en hersentrauma.

Om Icompanion.ms zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de mensen die deze applicatie ook daadwerkelijk gaan gebruiken heeft op woensdag 16 oktober een co-creatiesessie plaatsgevonden bij het Care Innovation Center West-Brabant. Vijf MS patiënten waren aanwezig. Aan hen is de applicatie gedemonstreerd en er is veel informatie verzameld omtrent de functionaliteit van de webapplicatie. De deelnemers aan de co-creatiesessie waren enthousiast over Icompanion.ms. Vooral de dagboek functionaliteit werd gewaardeerd omdat men zo tijdens het bezoek aan de neuroloog veel gedetailleerdere informatie heeft. Ook het uploaden van MRI scans is waardevol en men vindt het belangrijk dat de neurologen en MS verpleegkundigen bereid zijn om met de applicatie te werken. Ook ziet men veel toegevoegde waarde in de app tijdens de contacten met de fysiotherapeut. Dat door het verzamelen van data middels de app in de toekomst de behandeling en betere medicatie-afstemming bij MS patiënten kan worden verbeterd werd ook als belangrijk ervaren.

« »