Privacybeleid

Privacyverklaring CrossCare

Persoonsgegevens die wij verwerken
CrossCare verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij met uw privacy omgaan.

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerkingen
Uw persoonsgegevens staan bij ons in een database. Dit gebruiken wij om u als relatie van CrossCare te kunnen identificeren en de nieuwsbrief of uitnodigingen voor algemene evenementen toe te kunnen sturen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om contact met u op te nemen wanneer noodzakelijk voor het project. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet doorgegeven aan derden. Mocht u geen prijs stellen op verdere toezending van de nieuwsbrief en uitnodigingen, kunt u zich bij iedere nieuwsbrief of uitnodiging afmelden.

Verstrekken persoonsgegevens
Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan CrossCare doet u vrijwillig op basis van de grondslag toestemming, overeenkomst, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/ GDPR.  Als u hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen we geen contractuele verplichtingen met u aangaan, contact met u opnemen of informatie naar u sturen. Uw gegevens worden geregistreerd in een database en gebruikt voor de normale zakelijke doeleinden van CrossCare. Mocht u geen prijs meer stellen op contact of informatie heeft u altijd het recht deze toestemming te wijzigen of in te trekken.

Waarom we gegevens nodig hebben
CrossCare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief.
 • Uitnodigen voor evenementen aangaande de organisatie dan wel voortkomend uit het projectportfolio van CrossCare.
 • Contact tussen proeftuinen, organisatie en PPL over desbetreffend project

Hoe lang we gegevens bewaren
CrossCare zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel de Archiefwet vereist. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Voor persoonsgegevens – de wettelijke termijn of eerder indien u daarom verzoekt. De wettelijke termijn varieert van een tot maximaal drie jaar.
 • Voor persoonsgegevens die via een contactformulier of social kanalen worden ontvangen is de bewaartermijn maximaal 30 dagen.

Delen met anderen
CrossCare verstrekt uitsluitend gegevens aan derden binnen de Europese Unie als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u in het kader van een verstrekte opdracht en/of uitvoering van een (subsidie)project, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u toestemming geeft. Hieronder zijn de partijen opgenomen waar het genoodzaakt is dat CrossCare hier persoonsgegevens mee kan uitwisselen, als dit nodig is. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten waar uw privacy voorop staat.

 • Serviceproviders e.a.:
  Wij maken gebruik van technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben onze online-activiteiten, de inhoud ervan en de gegevens kunnen verwerken. Ook maken wij gebruik van technische serviceproviders om met u te communiceren, zoals het versturen van een nieuwsbrief of het uitnodigen voor een evenement.

Foto’s
Tijdens (openbare) evenementen van CrossCare kunnen foto’s gemaakt worden die op een later moment worden gepubliceerd op onze website en/of social kanalen. Deze foto’s kunnen, met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, worden gepubliceerd. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u contact opnemen met ons via bedrijven@crosscare.eu.

Uw recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of Gegevensbeschermingsautoriteit
Als u niet tevreden bent met de manier waarop CrossCare omgaat met uw vragen of klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of Gegevensbeschermingsautoriteit.

In kaart brengen websitebezoek

 • Cookies
  CrossCare gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt  ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Nieuwsbrief
  Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van CrossCare, dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om deze nieuwsbrief en uitnodigingen te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.
 • Aanmelden voor evenementen
  Meldt u zich aan voor een evenement verwant aan CrossCare dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor dat project of evenement. Hierdoor komt u op de verzendlijst te staan voor evenementen en mailings die in de toekomst nog gaan plaatsvinden. U kunt te alle tijden uw gegevens aanpassen of afmelden voor deze uitnodigingen en mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bedrijven@crosscare.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. CrossCare zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

U kunt ons bereiken via:
Website: www.crosscare.eu
Telefoonnummer: 040 751 24 26
Bedrijfsadres: Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven
Postadres: Postbus 2181, 5600 CD Eindhoven

Beveiliging
CrossCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bedrijven@crosscare.eu.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. CrossCare behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.