Voortgang Wave 5+

Stap 1

De eerste stap van de selectieprocedure van Wave 5+ was het indienen van een ‘expression of interest’. Deze call is inmiddels gesloten, de betrokken partijen zijn geselecteerd en nieuwe indieningen voor zorgactoren zijn niet meer mogelijk.

Stap 2

De tweede stap was het indienden van het template ‘Indiening zorgactoren’ door zorgactoren wanneer de Expression of Interest was goedgekeurd. Deze call is inmiddels gesloten. De ingediende en goedgekeurde vragen van de zorgactoren zijn hieronder bij stap 3 terug te lezen.

Stap 3

KMO/MKB-bedrijven dienen een ‘expression of interest’ in (vanaf 14 mei). Deze call is inmiddels gesloten. Meer informatie over de andere timings van de selectieprocedure voor KMO/MKB is op deze pagina te vinden. Hieronder zijn de oproepen van de zeven proeftuinen en zorgactoren te downloaden. Evenals de templates voor ‘expression of interest’ en ‘indiening bedrijven’.

Let op: enkel bedrijven afkomstig uit de regio van Interreg Vlaanderen-Nederland kunnen deelnemen aan deze call.

Templates:

De subsidieperiode van Wave 5+ loopt tot en met 31-12-2020

Heeft u vragen? Lees hier de FAQ of neem contact met ons op.

De criteria waarop het aanmeldingsformulier beoordeeld wordt, zijn:

  • Innovatieve waarde
  • Economisch toegevoegde waarde
  • Technische haalbaarheid van de uitvoering
  • Baat bij samenwerking met een proeftuin
  • Maatschappelijke relevantie
  • Commerciële haalbaarheid (o.a inpasbaarheid in het zorgsysteem)