Meld jouw zorginnovatie aan

De eerste stap van de selectieprocedure is het indienen van een aanmeldfiche met beknopte projectomschrijving samen met een motivatievideo. De vormeisen aan de motivatievideo zijn beschreven in het aanmeldfiche.

Download hier het Aanmeldfiche CrossCare Wave 4 en mail het ingevulde formulier samen met de motivatievideo naar bedrijven@crosscare.eu

Let op 1: in tegenstelling tot eerdere Waves, wordt in Wave 4 alleen gewerkt met kleine en medium projecten. Het maximale budget in deze Wave voor een klein project bedraagt €50.000 (maximaal €25.000 subsidie), voor een medium project is dit  €100.000 (maximaal €50.000 subsidie). Daarnaast worden alleen projecten van MKB-/KMO-bedrijven goedgekeurd.

Let op 2: enkel bedrijven die in de grensregio gevestigd zijn kunnen deelnemen. Zie website Interreg Vlaanderen-Nederland voor omschrijving.

Let op 3: in tegenstelling tot eerdere Waves, kunnen enkel MKB-/ KMO-bedrijven in Wave 4 een aanmeldfiche indienen.

Let op 4: het aanmeldfiche voor Wave 4 is anders dan die van de voorgaande Waves. U dient dus dit nieuwe fiche in te vullen. 

Let op 5: de deadline voor het indienen van een aanmeldingsfiche en motivatievideo is maandag 24 september 2018 om 12.00.

Heeft u vragen?
Lees hier de FAQ of neem contact met ons op.

De criteria waarop het aanmeldingsformulier beoordeeld wordt, zijn:

  • Innovatieve waarde
  • Economisch toegevoegde waarde
  • Technische haalbaarheid van de uitvoering
  • Baat bij samenwerking met een proeftuin
  • Maatschappelijke relevantie
  • Commerciële haalbaarheid (o.a inpasbaarheid in het zorgsysteem)

Wil je weten of je in aanmerking komt?

771