Medewerkers van AZ Turnhout geven feedback over prototype O2NOME

Afgelopen 23 september trokken LiCalab en Oxypoint naar het AZ Turnhout om een eerste functionele prototype van O2NOME uit te testen. Medewerkers van het AZ Turnhout, die dagelijks met zuurstoftherapie bezig zijn, gaven hun eerlijke mening over het prototype van deze innovatieve zuurstofflow-meter. De medewerkers voerden een aantal handelingen uit. Zowel de flow-meter als het platform, om alle gegevens te monitoren, werden als een grote verbetering gezien ten opzichte van de huidige zuurstoftherapie. Samen met het testen, kwamen randvoorwaarden zoals opbergen, na-service en opleiding aan bod. Met deze feedback kan Oxypoint dit prototype verder finaliseren.

Gelijkaardige testen gaan ook in Nederland, onder begeleiding van proeftuin Slimmer Leven, plaatsvinden.

« »