IPitup stakeholders in kaart gebracht met participatiespel

Bij de start van het IPitup-project is het belangrijk te inventariseren welke partijen en organisaties een belangrijk aandeel zouden kunnen hebben in de uitwerking en realisatie van een beweegpakket voor ouderen. In dit kader heeft zorgproeftuin InnovAge uit Leuven samen met de ondernemer de methode van het “participatiespel” toegepast.

Dit participatiespel is een serious game waarin door onderling overleg een duidelijk inzicht en overzicht verkregen wordt van de rol en inbreng van verschillende stakeholders in elke fase van het project. De rollen zijn gedefinieerd op niveau van: informatie geven (weet mee), consultatie (wordt geraadpleegd), advisering (geeft raad), partnerschap (doet en beslist mee) en regie (bepaalt). Voor elk project worden de opeenvolgende (ontwikkel)fasen gedefinieerd en worden de rollen van de stakeholders besproken. Het resultaat is een volledig overzicht in de vorm van een participatiematrix waarin alle stakeholders en rollen per fase worden gevisualiseerd. Het spel – gebaseerd op de participatieladder van Arnstein – werd oorspronkelijk alleen gebruikt om patiëntparticipatie te bevorderen maar werd later uitgebreid naar stakeholderparticipatie.

InnovAge heeft gekozen om deze methode toe te passen omdat in het project “IPitup beweegpakket” een veelheid aan stakeholders betrokken moet worden. De ondernemer bracht een gemengde groep samen met vertegenwoordigers van oa. lokale overheden, buurt- en sportwerk, woonzorgcentra, en ouderen. Onder begeleiding van Hogeschool Zuyd (Nederlands Limburg) kreeg de participatiematrix vorm en ontstonden tal van nieuwe inzichten.

 

« »