Interviews met gebruikers van de nieuwe TOMAS-stomaband afgerond

Veel patiënten die een dunne of dikke darm stoma hebben krijgen problemen met hun stoma. Met name huidproblemen en lekkages komen regelmatig voor. TOMAS bv ontwikkelt een innovatief product om deze problemen te voorkomen. De TOMAS stomaband is een brede riem die zorgt voor een afsluiting rond het stomaroosje zonder huidplak. Hieraan kan op een normale manier het stomazakje worden bevestigd.

Eerder onderzoek van VieCuri en TOMAS bv. onder leiding van chirurg oncoloog dr. Paul Nijhuis liet al zien dat 40% procent van de testpersonen een positief resultaat behaalde en geschikt is om de TOMAS band te gebruiken. Zo zijn problemen met gasvorming in het opvangzakje sterk verminderd.

Tevens leverde het ondezoek nieuwe input voor verbetering van de band; productaanpassingen maken het product bijvoorbeeld beter geschikt voor mensen met een kleine buikomvang. Daarnaast is het laatste model van de TOMAS band vervaardigd van een veel soepelere stof te bevordering van het draagcomfort. Daarnaast is een nieuwe sluiting ontwikkeld om tegemoet te komen aan mensen met een beperkte handfunctie. Punt van aandacht blijft de toepasbaarheid van de band in zijn huidige vorm bij mensen met een dunne darm stoma. Hier is de TOMAS band nog onvoldoende in staat problemen met huidirritaties op te lossen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is een speciaal absorptiedoekje tussen de band en de huid.

In het kader van CrossCare heeft EIZT mensen bevraagd die de TOMAS band een aantal maanden hebben uitgeprobeerd wat ze nu van de band vinden. Dit onderzoek levert nog meer belangrijke inzichten op die ook weer gebruikt kunnen worden voor het verder verfijnen van de TOMAS band. De nauwe samenwerking tussen TOMAS bv, VieCuri en EIZT zorgt ervoor dat een product ontwikkeld wordt dat steeds beter aan gaat sluiten bij de wensen en behoeften van deze diverse doelgroep.

Om uiteindelijk het product goed in te kunnen passen in de zorg zullen de komende maanden nog co-creatie sessies georganiseerd worden met professionals en eindgebruikers.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Loek.vanderheide@zuyd.nl.

« »