Innovate Dementia (Proeftuin Slimmer Leven/BHLL)

Innovate Dementia is een transnationaal project gericht op het bevorderen van innovatieve zorg voor mensen met dementie, zowel patiënten als hun mantelzorgers. Het project stimuleert innovatie en werkgelegenheid door internationale samenwerking.

In zogeheten Living Labs worden de technologische innovaties die direct aansluiten bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers ontworpen, ontwikkeld, getest en geëvalueerd in de dagelijkse praktijk.

Het Innovate Dementia project is april 2012 gestart en eindigde maart 2015. Het project is mogelijk gemaakt door het INTERREG IVB NWE programma (EFRO), dat 50 procent van de kosten financiert. Partners van Innovate Dementia: Brainport Development (leading partner), Gemeente Eindhoven, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Liverpool John Moores University, Mersey Care Trust, Alexian Research Centre Krefeld, Expertise Centrum Dementie Vlaanderen, Thomas More Hogeschool, Woon Zorg Centrum Huize en Sint Augustinus Diest.

Meerwaarde proeftuin

Het doel van Proeftuin Slimmer Leven is mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten participeren: maatschappelijk en economisch. Naast het bouwen aan een gemeenschappelijke regiobrede infrastructuur ligt de nadruk op implementatie en opschaling van reeds ontwikkelde technologie/innovaties.

Binnen Innovate Dementia zijn 14 producten verbeterd in living labs, waarvan een aantal inmiddels succesvol naar de markt zijn gebracht. Met het betrekken van stakeholders uit de Quadruple Helix, waaronder cliënten, professionele zorg, designers en bedrijven, hebben living labs een maatschappelijke en economische meerwaarde geleverd voor Innovate Dementia. Ook biedt het regionale netwerk een meerwaarde voor de communicatie, zoals onder andere de organisatie en verspreiding van events.

Activiteiten proeftuin

Co-creatiesessies en Live Tests

Innovate Dementia richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen die bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis wonen met dementie. Meer dan 200 personen met dementie (en hun mantelzorgers) hebben deelgenomen aan Innovate Dementia, waar 14 zorginnovaties zijn doorontwikkeld. Deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld, deelgenomen aan de discussiegroepen en focusgroepen en hulpmiddelen thuis uitgetest.

Dankzij de focusgroepen en pilots, zijn er veel innovaties verbeterd en op de markt gebracht. Voorbeelden van producten die dankzij de living labs succesvol op de markt zijn gebracht, zijn de GoLivePhone en MOPAS. De GoLivePhone is een mobiele smartphone, waarbij functies als bellen, berichten sturen en navigatie veel eenvoudiger zijn en zou gebruiksvriendelijk zijn voor ouderen met dementie. De MOPAS  helpt mensen anderen te alarmeren in situaties waarin zij zich niet veilig voelen, bijvoorbeeld wanneer ze de weg kwijt zijn. De MOPAS app stelt de mantelzorger in staat om bij alarmering zijn/haar naaste te lokaliseren via GPS.

Een andere innovatie die is doorontwikkeld binnen Innovate Dementia, is het WelThuisKompas. In onderstaand filmpje is een demonstratie van de real life testing van het WelThuisKompas te vinden:

https://www.youtube.com/watch?v=Q1qxgyGGUKw.

WelThuisKompas Innovate Dementia

Panelmanagement Proeftuin Slimmer Leven/Brainport Healthy Living Lab

Via het regionale netwerk van Coöperatie Slimmer Leven 2020, kan Slimmer Leven Labs het juiste panel samenstellen op basis van de zorginnovatie. Het netwerk bestaat uit ruim 60 organisaties binnen Zuidoost-Nederland, waaronder:

  • 16 ziekenhuizen en zorgorganisaties
  • 9 eerstelijns organisaties en welzijnsorganisaties
  • 7 kennisinstellingen
  • 8 overheidsinstellingen
  • 18 bedrijven

De samenwerking stimuleert ontwikkeling van technologische innovaties, die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze zorgmaatschappij. Via het brede netwerk kan er een panel op maat samengesteld worden. Zo is er vanuit het project Innovate Dementia in de regio Eindhoven alleen al een gebruikerspanel opgericht met daarin meer dan 100 patiënten en hun mantelzorgers.