InnovAge

InnovAge is een Vlaamse proeftuin in de regio Leuven. InnovAge speelt in op de uitdagingen van vergrijzing, toename aan chronische ziekten en kwetsbaarheid. Het is belangrijk de zorg aan te passen en in te zetten op innovatie, zodat onze zorg kwaliteitsvol en betaalbaar blijft.

InnovAge is een interdisciplinair expertisenetwerk dat gezamenlijk een proeftuinomgeving aanbiedt, waarbij innovaties in de zorg afgestemd en uitgetest worden bij de eindgebruikers. Binnen de proeftuin ondersteunen we innovators om te komen tot goede, efficiënte en kosteneffectieve innovatieve producten, diensten en/of processen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het inbedden van deze innovaties in het dagelijkse leven en in het zorgsysteem.

Wat kan InnovAge voor u doen?

  • Partner matching en toegang tot een breed quadrupel helix netwerk: een regionale kern met nationale en internationale contacten
  • Diensten op maat van de innovator bieden:
    • Voorafgaand aan een real life test in co-creatie uw innovatie aftoetsen bij eindgebruikers (zorgvrager, mantelzorger, zorgverlener).
    • Real life testen bij zorgvrager thuisof in een zorgomgeving waarbij interactie en feedback van de zorgvrager, mantelzorger en zorgverlener wordt gefaciliteerd.
  • Ondersteuning bij (de voorbereiding van) project

Expertise proeftuin

InnovAge is een quadrupel helix netwerk waarbij de expertise van de zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid elkaar aanvullen. De noden en wensen van de eindgebruiker staan centraal in het innovatieve proces. InnovAge geeft een brede toegang tot de kwetsbare populatie en hun omgeving binnen de proeftuin.

Domeinen:

  • Innovaties die inspelen op de behoeften van ouderen, mensen met een functionele en/of cognitieve beperking en/of chronisch zieke patiënten en hun omgeving
  • Complexe zorgsituaties die vragen om geïntegreerde zorgoplossingen
  • Inspireren, co-creëren en ontmoeten binnen ons brede netwerk

Meer info: www.innovage.be, of kijk op de contactpagina van CrossCare.