imec

imec neemt deel aan het CrossCare project als kennispartner. imec onderzoekt de noden en behoeften van de projectpartners inzake grensoverschrijdende proeftuinondersteuning en coacht de betrokken proeftuinen rond diverse aspecten van proeftuinmethodologie. Ook onderzoekt imec de meerwaarde die een (grensoverschrijdende) zorgproeftuin voor de projectpartners oplevert.

Dienstverlening

imec is een vertrouwde R&D partner voor bedrijven, start-ups, universiteiten. imec combineert erkend leiderschap in microchiptechnologie met solide expertise in software en ICT om de basis te leggen voor een meer gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimmere steden, schonere energie en oplossingen voor efficiëntere mobiliteit, logistiek en productie.

imec helpt innovators en ondernemers om de mogelijkheden van geavanceerde technologieën te verkennen en slimme innovaties naar de markt te brengen. imec helpt hen bij de opstart van digitale ondernemingen, bij het testen en valideren van innovaties en bij het ondersteunen van hun groei in lokale en internationale markten.

Via imec.livinglabs helpen we onderzoekers, bedrijven en organisaties hun digitale gezondheidsinnovaties te verbeteren. Dit door (eind)gebruikers al tijdens het ontwikkelingsproces actief te betrekken middels co-creatietechnieken en door vervolgens de gezondheidsinnovaties te testen in de echte leefomgeving van deze gebruikers. We maken daarbij gebruik van een gestructureerde aanpak om assumpties met betrekking tot het business model continu te valideren en verder verfijnen in een iteratieve aanpak. Daardoor worden producten en diensten sterker en krijgen ze alle kansen om zich succesvol te plaatsen in de markt.

Vanuit haar positie in het ‘European Network of Living Labs (ENoLL)’ bouwt imec.livinglabs verder op een State-of-the-Art proeftuintoolbox van wetenschappelijk onderbouwde R&D-methodes. In onze proeftuinprojecten worden deze methodes en hun ondersteunende tools constant verbeterd, uitgebreid en gevalideerd. Ook bieden we toegang tot gebruikerspanels, prototyping support, gebruikersonderzoek, interoperabiliteitslab, opleidingen, etc.

Meer informatie is te vinden op: https://www.imec-int.com/livinglabs