Happy Aging

Per 1 januari is de naam van de Belgisch Limburgse proeftuin CareVille veranderd in Happy Aging. Niet alleen een nieuwe naam en logo, maar ook een versterkte visie. Meer dan ooit is het doel de eindgebruiker centraal te stellen én samen met bedrijven, zorgorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers en (inter)nationale partners een stevige boost te geven aan innovaties in de gezondheidszorg.

Happy Aging is de Belgisch Limburgse zorgproeftuin. Happy Aging is een belangrijke toegangspoort tot de zorgmarkt voor bedrijven en organisaties die willen innoveren in de zorgsector. Bedrijven, kennisinstellingen, experts uit de zorgsector, zorgverleners en zorggebruikers werken er samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Happy Aging zet binnen haar focus rond ‘kwaliteitsvol ouder worden’ strategisch in op de volgende domeinen voor haar toekomstige activiteiten:

  • Preventie: ‘healthy lifestyle’ en welzijn
  • Zorgtechnologie voor gepersonaliseerde zorg (medische innovatie, IT & communicatie)
  • (Zorg)toerisme
  • Beleidsondersteunend: vermaatschappelijking van de zorg/community care

De core business van de proeftuin is (opstartende) bedrijven en (zorg)organisaties te ondersteunen om:

  • te co-creëren met eindgebruikers;
  • userfeedback te verzamelen, te analyseren en aanbevelingen daaruit te destilleren;
  • userfeedback te integreren in de ontwikkeling van zorginnovaties;
  • testen op te zetten om innovaties in een real-life-omgeving met eindgebruikers te valideren;
  • inzichten mee te geven om tot een toepasbaar business model voor zorginnovaties te komen;
  • de algemene conclusies en analyses te delen met het breder Europees netwerk in het kader van open innovatie.

Expertise proeftuin
Happy Aging heeft een panel opgebouwd van 250 ouderen en 860 zorgverleners. Daarenboven is de volledige zorgketen aanwezig binnen het Happy Aging netwerk: thuiszorg, thuisverpleging, huisartsen, apothekers, residentiële zorg, ziekenhuizen. En worden ook kennisinstellingen en overheid betrokken bij de innovaties die ontwikkeld worden binnen Happy Aging.

Happy Aging creëert dus een interactieve real-life testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die een innovatief antwoord willen bieden op huidige en toekomstige noden van gebruikers van zorg. Innovaties, getest door toekomstige gebruikers en aangepast en verfijnd aan de noden van de gebruikers, zullen gemakkelijker geïmplementeerd worden.

Meer info:  www.happyaging.be, of kijk op de contactpagina van CrossCare