Grensoverschrijdende markt

Project CrossCare is een mooie kans om je markt te vergroten, aangezien CrossCare bestaat uit een samenwerking is van 8 organisaties in Nederland en in België. In de praktijk blijken landsgrenzen nog steeds grote barrières in de markt en CrossCare is een kans om deze grenzen te overschrijden.

Elke partner heeft een eigen regionaal netwerk, waarin het gehele zorgecosysteem in vertegenwoordigd is. De innovaties van de deelnemende projecten worden getest in de verschillende proeftuinen over de gehele grensregio. Op deze manier kun je met jouw innovatie in contact komen met eindgebruikers binnen en buiten jouw regio, maar ook met bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorgorganisaties, eerstelijns organisaties, kennisinstellingen, welzijnsorganisaties, diverse bedrijven en overheidsinstellingen.

 

 

CrossCare

Wij kijken niet alleen naar ontwikkelingen binnen de zorgsector, maar ook cross sectoraal. Succesvolle toepassingen in andere sectoren waaronder de logistiek, creativity en biobased kunnen zo een bijdrage leveren aan de invulling van de toekomstige zorg.

 

Quadrupal Helix

Er is een quadrupel helix netwerk waarbij de expertise van de zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid elkaar aanvullen. De noden en wensen van de eindgebruiker staan centraal in het innovatieve proces. Daar bij staat een brede toegang tot onze kwetsbare populatie en hun omgeving centraal.

 

Experts en zorggebruikers beschikbaar

Experts en zorggebruikers werken er samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zo hebben wij toegang tot een grote groep zorggebruikers.

Benieuwd of jouw innovatie kan worden ondersteund door CrossCare?