Geselecteerde innovaties Wave 1

alma.care

Automatische 24/7 valpredictie bij ouderen

ALMA.care is een Vlaams health IT-bedrijf gespecialiseerd in 24/7 gezondheidsmonitoring en predictieve algoritmes. Hun missie is om de gezondheidszorg de noodzakelijke switch te laten maken van dure reactieve terugbetaling naar goedkoper proactief gepersonaliseerd risicomanagement. In het huidige gedateerde medische paradigma wacht men eerst op (ernstige) exacerbaties om over te gaan tot dure diagnoses en interventies.
Anno 2016 kunnen we sneller op de bal spelen door voortekenen te capteren en op basis daarvan vroegtijdig in te grijpen.
Met dit project wil ALMA.care haar tweede concept, ALMA Home, valoriseren om met behulp van wearables het valgedrag van ouderen tijdig te kunnen voorspellen én te voorkomen. Vallen bij ouderen komt heel frequent voor; meer dan een derde van de 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar en in 40% tot 60% van de gevallen leidt dit tot fysieke letsels zoals snijwonden en kneuzingen, maar ook tot ernstiger letsels zoals heup-, pols en schouderfracturen en interne orgaanletsels. In de groep van 80-plussers en rusthuisbewoners valt zelfs de helft minstens 1 keer per jaar. Vallen is de hoofdoorzaak van traumagerelateerde overlijdens en hospitalisaties bij ouderen. Met behulp van een wearable gaat ALMA.care 24/7 het gangpatroon en het evenwicht van ouderen analyseren en op basis daarvan het valrisico bepalen. De proeftuinen, CareVille in België en EIZT in Nederland, zullen essentiële ondersteuning bieden om via co-creatie na te gaan of de doelgroep van 65-plussers onze oplossing kan en wil gebruiken en ALMA.care  tegelijkertijd via live sessies te helpen essentiële data te verzamelen om hun oplossing te valideren alvorens ze te kunnen commercialiseren.

 

Deelnemende organisatie(s): ALMA.care

Deelnemende proeftuinen: CareVille en EIZT

ARTHE: Active smart wearable orthosis for enhanched Rehabilitation THErapy

Het doel van Arthe is de ontwikkeling van een nieuwe generatie van intelligente revalidatiehulpmiddelen om op adaptieve wijze bewegingsassistentie te bieden aan patiënten met een zwakke of abnormale spieraansturing, Dit kan ontstaan door bijv. een beroerte of CVA. Deze toestellen zullen in eerste instantie gebruikt worden als aanvulling op de huidige arbeidsintensieve manuele therapie tijdens het zware revalidatietraject. In een later stadium kan het toestel een mogelijkheid vormen om therapie op eigen initiatief voort te zetten na de standaard therapie (post revalidatie) in het revalidatiecentrum. In nog een later stadium zou dezelfde brace functionele assistentie bieden in een thuissituatie. De proeftuinen LiCalab en EIZT bieden een ideale testsetting om de gebruikerswensen van patiënten en fysiotherapeuten te identificeren. Zo wordt het product beter afgestemd op de wensen en noden van de eindgebruikers.

Deelnemende organisatie(s): ORTHO-MEDICO NV

Deelnemende proeftuinen: LiCalab, EIZT en CIC

EmmaCOPD

Het project EmmaCOPD heeft als doel om patiënten met een zware luchtwegaandoening, genaamd COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte) te helpen hun aandoening beter te managen, de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun levensduur te verlengen.

COPD-patiënten die eenmaal een longaanval, ook wel exacerbatie genoemd, hebben gehad, lopen een grote kans op nieuwe aanvallen. De noodzakelijke ziekenhuisopnames kunnen variëren van een paar dagen tot meer dan zes weken, vaak meerdere malen per jaar. Door een juist zelfmanagement en snel ingrijpen kunnen nieuwe aanvallen voorkomen of beperkt worden. Dit vertraagt de progressie van de aandoening, met als gunstig gevolg een hogere kwaliteit van leven. Een bijkomend voordeel is dat het voorkomen van een aanval de ziektekosten verlaagt, omdat wordt bespaard op dure ligdagen in het ziekenhuis.

EmmaCOPD is een unieke innovatie implementatie van:

  • het aanstaande Nederlandse landelijke zorgpad COPD longaanval (een procesbeschrijving hoe COPD patiënten na een longaanval optimaal behandeld kunnen worden);
  • de ziektelastmeter (een nieuw meetinstrument, mede ontwikkeld door onderzoekers van het Maastricht UMC+ om een meer individueel zorgplan te kunnen bepalen);
  • Emma-COPD (een voor COPD aangepaste versie van het Medicine Men eHealth platform Emma, waarbinnen patiënten zelf hun eigen zelfmanagement ondersteuning community van mantelzorgers en zorgverleners om zich heen verzamelen).

Voor de uitvoering van het project werkt de aanvrager Medicine Men BV samen met de proeftuinen Care Innovation Centre West Brabant in Roosendaal en InnovAGE in Leuven. Beide proeftuinen zullen co-creatie sessies met patiënten en zorgverleners coördineren en samen met het bedrijf het optimale business model ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt het CIC een livetest binnen West Brabant. Het doel is om het product optimaal in te zetten voor zelfmanagement en te laten aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers.

Deelnemende organisatie(s): Medicine Men

Deelnemende proeftuinen: InnovAGE, CIC

Minze HomeFlow: Lower Urinary Tract Evaluatie Thuis

Minze NV heeft zijn hoofdkwartier in Antwerpen en ontwikkelt internet geconnecteerde medische producten voor gebruik in een thuisomgeving met een focus op urologie. Plasproblemen zijn klachten van de onderste urinewegen en komen zowel bij mannen, vrouwen als kinderen voor. De meest voorkomende ziektebeelden die aanleiding geven tot klachten van de onderste urinewegen zijn prostaatvergroting, aandoeningen van het zenuwstelsel, urinaire incontinentie, blaas- en prostaatkanker of bij vrouwen bijvoorbeeld incontinentie na een bevalling. De huidige methode uroflowmetrie en het bijhouden van een plasdagboek is een onbetrouwbare en tijdrovende methode, omdat een uroflowmeting steeds in het ziekenhuis moet gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat er maar één meting is waarop een uroloog zich moet baseren. Daarnaast worden plasdagboeken vaak slecht bijgehouden door de patiënt en bijgevolg kost het de uroloog veel tijd om deze te analyseren. Minze zorgde voor een slimme thuisoplossing die de uroflowmeter en het plasdagboek combineert: Minze Homeflow. De patiënt plaatst een internet geconnecteerde uroflowmeter in zijn eigen toilet. Dit toestel stuurt de plasgegevens naar een online urologenplatform. De patiënt kan deze gegevens verrijken met extra info (aandrang, pijn, etc.) in een speciaal ontwikkelde gebruiksvriendelijke smartphone app. Het laat de uroloog toe om de patiënt van op afstand op te volgen en gefundeerde beslissingen te nemen op basis van een veelheid aan plasgegevens. De patiënt is relaxed en hoeft zich niet meer te verplaatsen naar een ziekenhuis, de uroloog kan doen waarvoor hij is opgeleid, namelijk een gefundeerd advies verstrekken op basis van een veelheid van gegevens en de wetenschap beschikt eindelijk over data die het mogelijk zal maken om nog betere therapieën te bedenken. Binnen het Crosscare project zal Minze samenwerken met de proeftuinen LifeLABs (Slimmer Leven 2020) in Nederland en LiCalab in België. Wat Minze in het project wil bereiken is dat Minze HomeFlow eenvoudig bruikbaar is voor de patiënt, relevant en haalbaar is voor de uroloog, het proces integreerbaar is in het hospitaal, het business model haalbaar is en bepalen of er nog andere opportuniteiten zijn buiten urologen.

Klik snel op deze link voor een impressie van de Minze HomeFlow!

Deelnemende organisatie(s): Minze NV

Deelnemende proeftuinen: LiCalab en LifeLABs (Slimmer Leven)

NightWatch Epilepsie Detectie Thuis – Impact Thuis Trial

Er zijn op dit moment in Nederland ongeveer 100.000 epilepsiepatiënten, in Vlaanderen 40.000. Hiervan hebben zo’n 7.000 volwassenen en 7.000 kinderen epileptische aanvallen gedurende de nacht waarvoor een vorm van monitoring gewenst of noodzakelijk is. Voor kinderen met epilepsie zijn de aanvallen een van de belangrijkste doodsoorzaken. Epileptische aanvallen vinden vaak ’s nachts plaats. Derhalve heeft de ziekte een forse impact op de nachtrust en levenskwaliteit van zowel de patiënt als van de mantelzorgers (veelal de ouders). Ouders slapen ook wel bij hun kind op de kamer, omdat dit tot nog toe de enige manier is om snel te merken dat er een aanval is en hier vervolgens op te kunnen reageren. De sociale impact van de verstoorde nachtrust is groot. De mantelzorgers (ouders/partners) van epilepsiepatiënten worden langdurig zwaarbelast waardoor zij uit het arbeidsproces kunnen vallen. Het project omhelst het testen van de impact op de patiënten en mantelzorgers van een pre-productie prototype epilepsieaanval detectie device de ‘NightWatch’ in de thuissituatie. Tijdens de impactstudie met dit pre-productie prototype wordt eveneens gekeken naar wat er aan materialen en opleidingen nodig is om een soepele brede implementatie te kunnen realiseren. Hierdoor wordt een snelle brede uitrol in Nederland en Vlaanderen mogelijk waardoor de betrokken patiënten en hun mantelzorgers beter met epilepsie kunnen leven.

Deelnemende organisatie(s): Liv Assured, Kempenhaeghe, Summa Zorg

Deelnemende proeftuinen: LifeLABs (Slimmer Leven) en CareVille

PB Zorgstoel

Dat bewegen gezond is, weten de meesten wel. Maar dat bewegen ook kan helpen bij het beheersen en/of behandelen van bepaalde ziektebeelden is veel minder bekend. Enkele jaren geleden introduceerde Vita Motion beweegplatforms die synchroon en ritmisch bewegen bij beelden en geluid van verschillende activiteiten. Het helpt dementie patiënten om hun geheugen in conditie te houden en het beteugelt onrust bij de patiënten, die nu vaak ook nog onvoldoende bewegen, omdat ze een sedentair leven leiden.
De bestaande Pactief Beweeg technologie van 2009 voldoet maar is niet geschikt voor massaproductie. Om die reden wil Vita Motion met een innovatieve en opschaalbare next generation Pactief Beweeg Zorgstoel een financieel aantrekkelijke oplossing bieden om dementie patiënten ook langer thuis te verzorgen. Dit is prettig voor de patient. Bovendien kunnen veel kosten worden bespaard als mensen langer thuis blijven wonen.
De Pactief Beweeg Zorgstoel zal een multifunctioneel hulpmiddel worden, dat zowel @home als in begeleid wonen kan worden toegepast. Door in co-creatie met zorgprofessionals en patiënten de next gen Pactief Beweeg technologie te ontwikkelen en te testen in Crosscare zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, zal kunnen worden vastgesteld dat met de PB Zorgstoel de kwaliteit van leven positief wordt beïnvloed, zodat demente ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Patiënten, verzorgers en de maatschappij hebben daar baat bij.

Deelnemende organisatie(s): Vita-Motion

Deelnemende proeftuinen: InnovAGE en CIC

SenZYX

Van Roey stelt zich als onderdeel van haar missie tot doel om mensen te helpen langer gezond en actief te blijven door duurzame en door ICT-ondersteunde oplossingen te ontwikkelen. Een eerste geselecteerde niche is het preventief en curatief helpen van mensen die een risico vormen om in aanraking te komen met lage-rug-pijnen (LRP). De trigger tot de ontwikkeling was een medewerker die na een fysieke overbelasting, geconfronteerd werd met deze LRP problematiek. Na het inwinnen van verschillende adviezen bleek de oorzaak van het probleem te liggen in een verkeerde houding en onvoldoende beweging. Een probleem dat ook dikwijls ontstaat door een gebrek aan ergonomie. Ondertussen heeft een prototype van de slimme sensor SenZYX, kunnen aantonen dat het idee technisch haalbaar is en is de tijd rijp is voor verfijning en praktische toepassing in een live omgeving. Om deze fase professioneel en met de juiste ondersteuning te kunnen afronden, wordt via CrossCare beroep gedaan op de proeftuinen LiCalab in Vlaanderen en LifeLABs (Slimmer Leven)in Nederland.  In Vlaanderen zal er getest worden in een omgeving met patiënten, in Nederland bestaat de testgroep uit verpleegkundigen; een belangrijke risicogroep voor lage rug pijnen. Doelstellingen die worden beoogd zijn verfijning van de behuizing, de patch, definitie van statussen, bewegingen en postures, alsook het analyseren van data en genereren van geschikte feedback voor gebruiker en eerste en tweedelijns zorg. Ook het creëren en uploaden van oefeningen behoort tot de finale targets. Binnen dit project worden op basis van real-life testen met de proeftuinen inzichten verworven rond deze onderzoek elementen, die bijdragen tot een finale versie van het product.

Deelnemende organisatie(s): Van Roey Automation NV

Deelnemende proeftuinen: LiCalab en LifeLABs (Slimmer Leven)

Successful people

Shaken, not spilled

Mensen met tremor morsen vaak bij het drinken. Dat creëert een gevoel van schaamte en vormt een drempel voor hun sociaal leven. Het project “Shaken, not spilled” wil mensen met tremor de kans geven om te kunnen handelen zoals altijd en zoals iedereen. Daarvoor is een eenvoudig maar doeltreffend en user-centered product ontwikkeld: NoSpill. Dit product is een effectief en goedkoop hulpmiddel dat het morsen door de tremorbeweging tegengaat. NoSpill is onopvallend en eenvoudig te gebruiken. Daardoor kunnen mensen met tremor terug koffie drinken uit een gewone tas, of wijn uit een gewoon glas en hebben ze geen nood meer aan een opvallende en onhandige tuimelbeker!
De laatste prototypes zijn bijzonder beloftevol en hebben interesse opgewekt in professionele kringen. Met behulp van CrossCare worden de prototypes doorontwikkeld en getest op ruimere schaal. Deze proeftuinen verschaffen een essentiële link naar de eindgebruikers zodat het product ontwikkeld en getest kan worden dat aan hun noden en verwachtingen voldoet.
Het initiële idee van NoSpill werd bedacht door een multidisciplinair studententeam van de KULeuven: het Tremtech team. Deze studenten werkten een jaar lang aan een Product Innovation Project (afgekort PiP, http://pipleuven.be/) in opdracht van een externe organisatie: RVO-Society (www.rvo-society.be). COMmeto, een bedrijf met ervaring en een partnernetwerk in assistieve technologie zal de NoSpill, samen met het Tremtech team verder ontwikkelen en op de markt brengen.

Deelnemende organisatie(s): COMmeto bvba

Deelnemende proeftuinen: InnovAGE, LiCalab, CareVille, CIC en EIZT

ZIVVER – Makkelijk & veilig zorginformatie delen tussen zorgprofessionals in verschillende organisaties en landen en met de patiënt

Digitale communicatie is in de gezondheidszorg niet meer weg te denken. Zowel tussen zorgverleners als met patiënten/cliënten wordt steeds vaker digitaal gecommuniceerd. Helaas ontbreken mogelijkheden om makkelijk én veilig te communiceren in de zorg. In de zorg neemt de aandacht voor veilige mail explosief toe. In Nederland verplicht de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Wbp) zorgorganisaties per 1 januari 2016 om alles binnen het redelijke te doen om datalekken te voorkomen en passende maatregelen te nemen wanneer het toch voor komt. Daarnaast is enkele maanden geleden op Europees niveau de General Data Protection Regulation aangenomen, welke over 1,5 jaar gehandhaafd zal worden met risico’s op boetes tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in geval van een datalek. ZIVVER levert dienstverlening middels een laagdrempelige plug-in in MS Outlook waarmee geheel veilig e-mailen, chatten en uitwisselen van bestanden mogelijk is. Vergeleken met alle bestaande oplossingen is ZIVVER’s basis uniek:  veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en regie zijn alle drie even belangrijk. Bij het verzenden van privacygevoelige informatie met ZIVVER voorkom je menselijke fouten, zorg je dat niemand erbij kan, kun je berichten terugtrekken en wordt er melding gemaakt van missers. Ingebruikname van ZIVVER levert verschillende besparingen op. In co-creatie met zorginstellingen en zorgverleners in zowel Vlaanderen als Nederland zullen bij verschillende organisaties de bèta versie in real life situaties getest en doorontwikkeld worden, rekening houdend met de input van eindgebruikers. Tijdens de proefperiode gebruiken zorginstellingen ZIVVER voor het veilig versturen van gevoelige informatie. In deze proefperiode ervaren zij hoe het werken met ZIVVER bevalt. De ervaringen en input gebruikt ZIVVER om het product verder te verbeteren. De ervaringen van meerdere zorgorganisaties in de proeftuin leiden tot slimmere instellingen van ZIVVER, waardoor de kans op datalekken nog verder afneemt. Daar hebben de deelnemende organisaties direct profijt van. Daarnaast werkt ZIVVER in de proeftuin aan koppelingen tussen ZIVVER en diverse systemen binnen de organisaties.
Doelstelling is om de ZIVVER dienstverlening aan een substantieel aantal partijen te gaan aanbieden in de grensregio en daarbuiten, waarbij CrossCare als accelerator kan optreden.
In de volgende filmpjes leggen we kort uit hoe ZIVVER werkt:

  1. Gezondheidszorg – Met ZIVVER verstuur je veilig privacygevoelige informatie
  2. De praktijk: Ontdek hoe ZIVVER je helpt veilig te communiceren

Deelnemende organisatie(s): ZIVVER

Deelnemende proeftuinen: LiCalab en LifeLABs (Slimmer Leven)