Geselecteerde innovaties Wave 4

icompanion.ms

icompanion.ms is een web-applicatie (in de toekomst ook een mobiele applicatie) voor MS patiënten waarbij drie soorten gegevens verzameld worden. (1) De patiënt kan zijn MRI opladen en laten analyseren met het wereldwijd gebruikte icobrain ms (met CE en FDA goedkeuring), waarna de objectief gekwantificeerde MRI resultaten beschikbaar worden gesteld aan de behandelende neuroloog, op basis waarvan de neuroloog zijn/haar behandelingsbeslissingen kan aanpassen. Tevens zal icompanion.ms educatie bieden aan de patiënt en informatie over de MRI op maat van de patiënt aanbieden door hen een overzicht te geven over de kwaliteit van de scan en de subklinische ziekteactiviteit. (2) Daarnaast heeft de patiënt de mogelijkheid de resultaten van zijn klinische testen bij hun neuroloog eenvoudig in te geven om. Op die manier houdt hij een overzicht van het klinische verloop van hun ziekte op een gecentraliseerde en makkelijk toegankelijke locatie. (3) Tot slot kan hij ook zelf testen uitvoeren, zijn symptomen tracken en ziekte-opflakkeringen registreren, tezamen de ‘patient reported outcomes’ (PROs) genoemd. icompanion.ms bevat testen voor disability (pEDSS), cognitie (neuro-QoL) en vermoeidheid (neuro-QoL).

Het voordeel voor de patiënt is dat de applicatie de nood invult om te weten waarom hij/zij een MRI krijgt, wat er op te zien is en hoe het hem/haar helpt in het management van zijn/haar ziekte. Daarnaast heeft hij/zij een duidelijk overzicht van zijn/haar ziekteverloop van het voorbije jaar. Door dat dit verloop meestal sterk varieert doorheen het jaar kan de patiënt met de applicatie een beter beeld geven aan de neuroloog tijdens zijn/haar jaarlijkse visite.

Door icompanion.ms zal de neuroloog meer gefundeerde klinische beslissingen kunnen nemen, daar hij een meer gestructureerd beeld krijgt van de het ziekteverloop van de patiënt. Bovendien kunnen de PROs extra inzichten geven die hij voorheen niet had.

Op termijn zal de data verzameld in icompanion.ms toelaten om prognostische modellen te bouwen die toelaten om de therapie te optimaliseren op basis van het persoonlijke profiel van de patiënt (virtuele medicatie-testing).

 

Deelnemende proeftuinen: InnovAge, CIC

i-MED TECH Digital Surgical Loupe

Dit project richt zich op het dóór ontwikkelen van een op het hoofd gedragen Head Mounted Digital 3D Loupe (HMDL) voor (micro) open chirurgische ingrepen, van TRL5 naar TRL8.

Chirurgen maken tijdens operaties gebruik van hulpmiddelen zoals microscopen, display schermen en passieve loepbrillen. Deze bestaande hulpmiddelen hebben volgens launching customer MUMC een aantal tekortkomingen, die met de voorgenomen zorginnovatie worden opgelost. Volgens MUMC is voor veel chirurgen een op het hoofd te dragen microscoop het meest praktische hulpmiddel. Op het hoofd gedragen optische microscopen bestaan, maar de laatste tien jaar zijn hier geen nieuwe ontwikkelingen geïntroduceerd. Chirurgen hebben grofweg de keuze tussen een suboptimale loepbril of een grote, dure, veel plaats innemende operatiemicroscoop.

De zogeheten HMDL moet het mogelijk maken om het operatiegebied uit te vergroten en tegelijkertijd 3D beelden van preoperatieve scans real time in het zicht te projecteren van de chirurg. Door 3D beelden van preoperatieve scans te combineren met het daadwerkelijke zicht van de chirurg (live operatie beelden) krijgt deze meer inzicht in patiëntdata tijdens de operatie en de mogelijkheid om veiliger, sneller en effectiever te werken.

I-MED technology levert de Near-to-Eye (NTE) expertise die door een externe partij tijdens de projectperiode vertaald wordt naar de Head Mounted Digital 3D Loupe (HMDL), waardoor het mogelijk wordt om 3D beelden van preoperatieve scans real time in het zicht te projecteren van de chirurg. Deze 3D beelden kan een chirurg vergelijken met wat hij/zij tijdens de operatie ziet. Via de HMDL kan de chirurg bijvoorbeeld tegelijkertijd zien waar zich volgens de scans een tumor bevindt en wat hij daadwerkelijk aantreft bij de patiënt.

Tijdens de projectperiode wordt binnen de proeftuin EIZT vooral de menselijke interactie met de HMDL en de draagbare PC uitgetest. Dit betreft concrete vragen over ergonomie, de beeldkwaliteit, het programma van eisen voor de draagbare PC en de oog-hand coördinatie. Deze ervaringen worden verwerkt bij de doorontwikkeling van het product en voor de tablet interface van het besturingssysteem. I.s.m. met de proeftuin Happy Aging wordt de businesscase voor de HMDL verder ontwikkeld.

De voorgenomen zorginnovatie draagt bij aan de zoektocht naar nieuwe operatiemethoden, waarmee de kwaliteit van operatieve ingrepen sterk verbeterd wordt en uiteindelijk dus ook tot verbeterde gezondheidszorg en kostenbesparing leidt. Eerste feedback van chirurgen is dat de HMDL bijdraagt aan prettigere werkmethodes, hogere efficiency en minder risico’s; bijvoorbeeld op het raken van vitale delen zoals zenuwen, bloedvaten en lymfen. Complicaties als gevolg van iatrogene schade kunnen daarmee voorkomen worden.

Deelnemende proeftuinen: EIZT, Happy Aging

INJECT-ID

Traditioneel worden een groot aantal vaccins en andere medicijnen in de spier of het vetweefsel geïnjecteerd. Toch hebben recente vaccintekorten (b.v. de pandemische griep in 2010) geleid tot een hernieuwde interesse in intradermale injectie. De afgifte van actieve stof in de dermale laag van de huid (dermis) biedt inderdaad voordelen op twee vlakken : (1) aanwezigheid van immuuncellen (o.a. dendritische cellen) die een verbeterde immuunrespons geven (2) dosis-besparend effect doordat slechts een kleine hoeveelheid (tot actieve stof moet worden geïnjecteerd om een effectieve immuunrespons op te wekken. De huidige methode om intradermaal te injecteren, de Mantoux techniek, is echter inadequaat gebleken, vereist uitgebreide training en toont een gebrek aan accuraatheid in injectiediepte.

Met VAX-ID heeft Novosanis een toestelletje voor intradermale injectie ontwikkeld dat voldoet aan alle marktvoorwaarden op niveau van gebruiksgemak, accuraatheid, veiligheid en performantie. Zo probeert Novosanis het tij te keren en intradermale injectie als alternatief voor intramusculaire en subcutane injectie op de kaart te zetten.

VAX-ID wordt door de gebruiker loodrecht op de huid geplaatst waarna een medische substantie op een accurate diepte wordt geïnjecteerd. In tegenstelling tot de Mantoux techniek moet een gebruiker slechts minimaal geoefend zijn om een succesvolle injectie te bekomen. Daarnaast voorkomt het slimme activatiesysteem prikongevallen en verzekert het innovatieve acceleratiemechanisme een pijnloze injectie.

Echter, human factor engineering studies hebben binnen het huidige design enkele uitdagingen op niveau van het gebruiksgemak aan het licht gebracht. Aangezien VAX-ID uitermate geschikt is voor toepassingen in onder meer ontwikkelingslanden (waar gedegen training vaak onmogelijk is) alsook voor eenvoudige zelftoediening thuis of in crisissituaties, is een update van het design nodig om het volledige potentieel van VAX-ID te kunnen benutten. Daarnaast vereisen deze toepassingen een product dat in hoge aantallen geproduceerd kan worden. De huidige productietechniek laat echter slechts een productie van een 100-tal VAX-IDs per dag toe.

Een update van het VAX-ID design binnen dit project zal Novosanis toelaten om een volgende stap te zetten in de vermarkting van het toestel. Er wordt verwacht dat het aantal positieve evaluaties door potentiële partners op internationaal niveau zal stijgen waardoor meer samenwerkingen zullen doorstromen naar volgende klinische fases.

 

Deelnemende proeftuinen: CIC, Happy Aging

Snoezle

Snoezle biedt een mobiele oplossing voor het snoezelen: een multi-sensorische beleving voor personen met een mentale beperking of dementie. Snoezle bestaat uit een tentje met een digitaal bedrukte afbeelding en een geluid en licht module. Er zijn verschillende thema’s, in functie van de persoon. Zo hebben we het thema ‘ het bos ‘, voor personen die graag geprikkeld worden. Een rustgevender thema is het thema ’ onder water ‘.

Het Snoezle tentje bevat een elektronica module. Deze module speelt synchroon geluid en licht af. Dit themageluid, bv in het bos (diergeluiden, regen, wind, … ) wordt visueel ondersteund met de LED strip die in het tentje is geïntegreerd. Zo krijgt de persoon een multi sensoriche beleving van beeld, geluid en licht.

Snoezle werd in de eerste plaats ontwikkeld voor personen met een mentale beperking en autisme. In dit project willen we, naast de personen met een mentale beperking, Snoezle ook uittesten bij een nieuwe doelgroep : personen met dementie. Hiervoor werken we samen met 3 proeftuinen. Er worden 10 Snoezle prototypes gebouwd en in de proeftuinen geplaatst voor co-creatie sessies.

Het prototype zal het mogelijk maken om tijdens deze sessies te experimenteren met verschillende licht – en geluidscènes. Ook kunnen er gemakkelijk verschillende digitale bedrukkingen worden aangemaakt om uit te testen. Het doel van deze test is te definiëren welke soort scènes en beelden het beste effect hebben in correlatie met de doelgroep. Ook willen we met de feedback na de studie het prototype verder verbeteren en aanpassen ter voorbereiding van het eindproduct.

Het snoezelen is een internationaal erkende methode om mensen multi sensorisch te prikkelen. Een low cost en mobiele snoezel oplossing zal het mogelijk maken om in Vlaanderen en Nederland een groter aantal personen te bereiken waarop de snoezel therapie kan worden toegepast.

Deelnemende proeftuinen: Happy Aging, Licalab, EIZT, CIC 

IPitup

Zitten is het nieuwe roken… Mensen moeten meer bewegen, zowel jong als minder jong. IPitup heeft reeds een beweegpakket op de markt voor vitale volwassenen, en binnen het CrossCare-traject wil de organisatie inzetten op preventie bij ouderen en hen langer fysiek actief laten zijn in hun eigen woonomgeving. Door in te spelen op de behoeften van ouderen en rekening te houden met individuele beperkingen, wil IPitup meer ouderen de kans geven om te bewegen, en zo de ontwikkeling van chronische ziekten preventief een halt toe te roepen en het risico op vallen drastisch te verlagen. Op die manier kunnen ouderen bovendien langer en comfortabel thuis blijven wonen hetgeen eveneens een grote impact heeft op de zorgkost.

Het IPitup-beweegpakket bestaat uit drie componenten: de beweegbank, de bijhorende beweegapp en een coaching- en opleidingsprogramma. Die maken het mogelijk de beweegrichtlijnen van de World Health Organization (WHO) – een combinatie van conditie-, kracht- en stabilisatietraining – eenvoudig in het dagelijkse leven toe te passen. Het IPitup-beweegpakket werd sinds begin 2018 al succesvol geïntroduceerd bij tal van lokale overheden, scholen en bedrijven met de volwassenen en adolescenten als eindgebruikers. Binnen het CrossCare-traject willen we een aangepast beweegpakket ontwikkelen, testen en implementeren in de context van preventie in de ouderenzorg. Met de ondersteuning van CrossCare en de medewerking van de verschillende stakeholders moeten de verschillende componenten diverse upgrades ondergaan teneinde een age-friendly variant te zijn voor ouderen.

Voor de uitvoering van het project werkt IPitup samen met de proeftuinen InnovAGE in Leuven, LiCalab in Turnhout, Care Innovation Center West-Brabant in Roosendaal en Slimmer Leven in Eindhoven. Samen met de zorgproeftuinen, wordt ingezoomd op de leefwereld van ouderen en zorgprocessen. Naast co-creatiesessies met de eindgebruikers en zorgprofessionals, zal ook samen met zorgorganisaties, lokale overheden, buurtwerkinitiatieven en beweegcoaches nagedacht worden over de implementatie van een dergelijk beweegpakket.

Deelnemende proeftuinen: InnovAge, CIC West-Brabant, Licalab, Coöperatie Slimmer Leven