Geselecteerde innovaties Wave 3

Oxypoint

Oxypoint brengt met O2NOME mobiele zuurstoftherapie naar de 21e eeuw. Dit project biedt een oplossing voor de hedendaagse problematiek omtrent mobiele zuurstofvoorziening in ziekenhuizen. De huidige situatie gaat immers gepaard met een chaotische logistiek, een zware werklast voor het personeel en zuurstofverspilling.

De visie van Oxypoint is een geoptimaliseerde zuurstoftherapie, met meer comfort en mobiliteit voor de patiënt en ziekenhuizen zelfvoorzienend te maken op vlak van mobiele zuurstofvoorziening. Om die reden ontwikkelde het Oxypoint-team de volgende generatie intelligente zuurstofflessen en bijhorende overkoepelende monitoringsoftware. In nauwe samenwerking met de Belgische en Nederlandse proeftuinen Licalab en Slimmer Leven wordt het concept afgetoetst met de verschillende belanghebbende actoren in het ziekenhuis via iteratieve co-creatiesessies en gebruikerstesten.

De slimme, hervulbare O2NOME zuurstofflessen zijn eenvoudiger hanteerbaar door de verpleging, omdat ze aanzienlijk compacter en lichter zijn ten opzichte van de huidige modellen. Bovendien hebben ze een hogere autonomie op vlak van zuurstofafgifte, door de integratie van gepatenteerde Oxypoint technologie. Door in te spelen op actuele trends en opportuniteiten zoals internet of things en personalisatie van de therapie, realiseert O2NOME verder een substantiële optimalisatie van de interne zuurstofflessenlogistiek. Dat alles maakt O2NOME tot dé nieuwe innovatie binnen de zuurstoftherapie.

Deelnemende proeftuinen: LiCalab, Slimmer Leven

Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test (mOSArt)

Slaap apneu is omwille van haar link met een verouderende en meer obese populatie een groeiend probleem wereldwijd en zo ook in Nederland en Vlaanderen. Geschat wordt dat de twee regio’s tezamen meer dan €1.5 mia per jaar verliezen door de kosten die geassocieerd worden met de onderdiagnose van de aandoening, die nog steeds meer dan 80% bedraagt. Zo is slaap apneu gekend om andere chronische aandoeningen te veroorzaken of verergeren. De slaap apneu ongemoeid laten is daarom niet goed voor de effectiviteit van de behandeling voor deze andere aandoeningen. De onderdiagnose komt is deels te wijten aan het beperkt beschikbaar zijn van voldoende comfortabele en betaalbare diagnostische testen.

Ectosense ontwikkelde en certifieerde eerder reeds een algoritmische software, NightOwl®, voor de diagnose van slaap apneu op basis van signalen zoals het optisch hartslagsignaal. Samen met de proeftuinen zal Ectosense nu naar een toestel toewerken dat bestaat uit de nodige sensoren om deze signalen te kunnen registreren. Hiervoor zetten de proeftuinen samen met Ectosense alle middelen in: gebruikerstesten in het labo, live-testing in de thuisomgeving, en co-creaties met artsen en stakeholders. Klinische partners worden betrokken uit zowel Nederland, zoals het Bravis ziekenhuis, en België, zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg.
Dit met als doel tot een toestel te komen dat niet groter is dan een muntstuk en aan een fractie van de huidige kost kan worden beschikbaar gesteld, zonder daarbij aan klinische relevantie te moeten inboeten.

De resultaten zullen niet enkel leiden tot sterke besparingen in de gezondheidszorg, maar zullen ook Ectosense begeleiden tot het juist positioneren van haar zorginnovatie in de zorgketen. Het project vormt bovendien een hefboom naar de internationale expansie van Ectosense in de tweede jaarhelft van 2018. Met haar ontwikkeling, zal Ectosense bijdragen aan de cluster van ‘smart electronics’ die beide regio’s bindt.

Deelnemende proeftuinen: Happy Aging, InnovAge, Care Innovation Center