Financiële ondersteuning

Ten eerste biedt CrossCare financiële ondersteuning om zorginnovaties te ontwikkelen, te ondersteunen of te versnellen via een fonds. Dit fonds is gehonoreerd vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland en is dus EU gesubsidieerd. Er zijn innovatiegelden beschikbaar van €15.000 tot €50.000 voor ondernemers. Bedrijven of zorgorganisaties kunnen een projectvoorstel indienen bij CrossCare en CrossCare financiert een percentage van het totale projectbudget. Een mooie kans dus om op een toegankelijke manier gebruik te maken van Europese subsidiëring. Je kunt gedurende het gehele project instromen.

Deelnemende projecten moeten een de-minimis verklaring tekenen. Dit komt  er op neer dat een onderneming binnen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun in de vorm van subsidies en dergelijke mag ontvangen. De subsidie die je binnen CrossCare krijgt voor de projectkosten hoeft niet te worden meegeteld. De waarden van de door de proeftuinen georganiseerde activiteiten zoals co-creatiesessies en live testen, tellen echter wel mee.

BENIEUWD OF JOUW INNOVATIE KAN WORDEN ONDERSTEUND DOOR CROSSCARE?