Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is de proeftuin uit Nederlands Limburg. EIZT is een proeftuin waarin zorgvragers, zorgprofessionals, onderzoekers en studenten, en ondernemers samenwerken. EIZT wil actief bijdragen aan goede, uitvoerbare en betaalbare zorg en de zelfredzaamheid van mensen met een (langdurige) zorgbehoefte. Proeftuin EIZT ondersteunt bedrijven bij het (door)ontwikkelen en op de markt brengen van hun innovatie.

EIZT beschikt over specifieke kennis op het gebied van ondersteunende technologie (inclusief robotica) en zorg op afstand en heeft ruime ervaring in het gehele traject van het verhelderen van de problematiek tot het uitvoeren van kosten effectiviteitsstudies. Co-creatie staat centraal in het gehele innovatieproces.

Als netwerkorganisatie werkt EIZT samen met een breed palet aan partijen die gedurende het hele innovatietraject betrokken kunnen worden. Dit omvat zorgorganisaties in het hele scala van de langdurige zorg, kennisinstellingen, patiëntenverenigingen, kleine bedrijven en contract manufacturers. Daarnaast beschikt het over mogelijkheden om het brede publiek te betrekken.

Expertise proeftuin

EIZT biedt de volgende diensten op maat:

  • vraagarticulatie en exploreren van de wensen van de eindgebruikers;
  • matchmaking tussen partners (cliënten, zorgverleners, onderzoekers en ondernemers) die bijdragen aan een succesvol ontwikkelingsproces;
  • ondersteunen bij het helder krijgen van de propositie en de klantsegmenten;
  • co-creëren met eindgebruikers;
  • testen in levensechte woon- en werkomstandigheden, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek;
  • ondersteuning bij implementatie;
  • evaluatie onderzoek;
  • kosten effectiviteitsstudies;
  • advies bij business modelling;
  • toegang tot een uitgebreid netwerk.

Meer info: www.innovatiesindezorg.eu, of kijk op de contactpagina van CrossCare