Elsresidentie Margraten en EIZT testen de Snoezle

Snoezelen (een combinatie van snuffelen & doezelen) is een activiteit die aangeboden kan worden aan mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of gevorderde dementie. De cliënt verblijft gedurende kortere of langere tijd in een ruimte waar gedempte lichteffecten, sensorische prikkels, beelden en geluiden een kalmerende of activerende invloed uitoefenen.

Het Belgische bedrijf Pillipilli ontwikkelde de Snoezle, een mobiele snoezel-oplossing in de vorm van een tentje waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld op de eigen kamer te snoezelen. Vier verschillende proeftuinen van CrossCare vroegen feedback op de Snoezle bij verschillende doelgroepen.

Prieftuin EIZT vroeg zorgverleners van het kleinschalig woon-zorg complex de Elsresidentie in zuid Limburg (Nederland) en hun bewoners om mee te denken over de manier waarop het tentje aansluit bij hun wensen en behoeften. De reacties waren positief. Vooral hoe gemakkelijk het is om de Snoozle te gebruiken (opzetten) werd gewaardeerd, en men was positief verrast over de kostprijs. De bevraagde zorgverleners zien zeker meerwaarde onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij mensen die erg onrustig zijn of met vergevorderde dementie, toch verwachten ze niet dat voor iedere bewoner het tentje een passende manier van snoezelen biedt. Ook deze co-creatiesessie biedt weer waardevolle informatie voor het Vlaamse bedrijf Pilipili.

« »