CrossCare verzorgde workshop tijdens SLIM-conferentie provincie Noord-Brabant

Op donderdag 13 juni vond Conferentie SLIM plaats in Tilburg. Een conferentie, georganiseerd door provincie Noord-Brabant waar aanwezigen met elkaar kennis deelden, elkaar inspireerden en verkenden hoe men elkaar kan versterken om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan.

De samenleving verandert, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden buigen zich over de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen van deze tijd. Er wordt volop geëxperimenteerd, geleerd én er worden al vele goede stappen gezet om impact te realiseren. Onder meer in het programma Versterken Sociale Veerkracht van de provincie Noord-Brabant.

De interactieve dag stond onder leiding van Esther van der Voort. Een van de hoofdsprekers was Luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink. Zij is als officier in Afghanistan geweest en nam het publiek mee in haar uitdagingen en oplossingen vanuit de wereld van defensie. Daarnaast sprak Marije van den Berg (Democratie in uitvoering) over nieuwe vormen van democratie en nam Caroline Hummels (TU Eindhoven) de aanwezigen mee in haar visie omtrent langdurig impact maken.

Workshop CrossCare

Tijdens het middagprogramma verzorgden proeftuinen LiCalab en Coöperatie Slimmer Leven namens CrossCare een interactieve workshop rondom grensoverschrijdende innovatietrajecten in de zorg. Innovaties in de zorg kunnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Echter, het aantal innovaties dat uiteindelijk succesvol de markt haalt is slechts 35 procent. Proeftuinen stimuleren, ondersteunen en versnellen innovaties in de zorg.

De deelnemers van de workshop werden meegenomen in het traject van zorginnovatie en de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Vragen als Hoe stem je zorginnovaties af op de behoeften van de eindgebruikers? En hoe ziet de eindgebruiker de zorginnovatie in zijn dagelijks leven? werden behandeld. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met het ‘innovatietraject’ en hebben ze zelf een korte co-creatiesessie georganiseerd voor een innovatie.

« »