Care Innovation Center

Het Care Innovation Center West-Brabant is een proeftuin waar zorginnovaties worden ontwikkeld, toegepast en geïmplementeerd in samenwerking met gebruikers, ondernemers en (zorg)organisaties. Daarbij staat de behoefte van de eindgebruiker centraal. Aan de hand van de gebruikerservaringen en toetsing bij de doelgroep kunnen producten of diensten worden geoptimaliseerd. De proeftuin heeft als doel om de juiste partijen bij elkaar te brengen om hiermee innovatie in de zorg te stimuleren, te versnellen en op te schalen. Hierdoor worden deze toepassingen toegankelijk voor een brede doelgroep.

Expertise proeftuin
De proeftuin richt zich op innovaties die een bijdrage leveren op het gebied van zelfzorg, zelfregie en preventie. Daarnaast kijkt het Care Innovation Center niet alleen naar ontwikkelingen binnen de zorgsector, maar ook cross sectoraal. Succesvolle toepassingen in andere sectoren waaronder de logistiek, creativity en biobased kunnen zo een bijdrage leveren aan de invulling van de toekomstige zorg.

Het Care Innovation Center West-Brabant is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) en de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda. We zijn aangesloten bij the European Network of Living Labs (ENoLL).

Meer info: www.cic-westbrabant.nl, of kijk op de contactpagina van CrossCare.