Meld jouw zorginnovatie aan

De eerste stap van de selectieprocedure is het indienen van een aanmeldfiche met beknopte projectomschrijving samen met een motivatievideo. De vormeisen aan de motivatievideo zijn beschreven in het aanmeldfiche.

Download hier het aanmeldfiche en mail het ingevulde formulier samen met de motivatievideo naar bedrijven@crosscare.eu

Let op 1: in tegenstelling tot Wave 1 en 2, worden voor Wave 3 alleen nog maar projectbudgetten tot €200.000,- goedgekeurd. Dit is inclusief de maximale subsidie van 50% (dus €100.000,-). Daarnaast worden alleen nog projecten van MKB-/KMO-bedrijven goedgekeurd.

Let op 2: het aanmeldfiche voor Wave 3 is anders dan die van Wave 1 en Wave 2. Net als bij Wave 2, moet u in Wave 3 ook een motivatievideo indienen. Dit was in Wave 1 nog niet het geval.

Let op 3: de deadline voor het indienen van een aanmeldingsfiche en motivatievideo is 31 mei 2017 om 12.00.

Na deze wave komen meerdere waves waarin het mogelijk is een project in te dienen.

Heeft u vragen?
Lees hier de FAQ of neem contact met ons op.

De criteria waarop het aanmeldingsformulier beoordeeld wordt, zijn:

  • Innovatieve waarde
  • Economisch toegevoegde waarde
  • Technische haalbaarheid van de uitvoering
  • Is samenwerking met een proeftuin noodzakelijk/een meerwaarde
  • Maatschappelijke relevantie en Commerciele haalbaarheid (o.a inpasbaarheid in het zorgsysteem)

Wil je weten of je in aanmerking komt?