iMinds

iMinds stelt geen proeftuin ter beschikking voor project CrossCare, maar neemt deel aan het project als kennispartner. In CrossCare onderzoekt iMinds de noden en behoeften van de projectpartners inzake grensoverschrijdende proeftuinondersteuning en coacht de betrokken proeftuinen rond diverse aspecten van proeftuinmethodologie. Ook onderzoekt iMinds de meerwaarde die een (grensoverschrijdende) zorgproeftuin voor de projectpartners oplevert.

Dienstverlening

iMinds zet de schouders onder digitale innovatie in onze samenleving en economie, en voert daarvoor strategisch en toegepast onderzoek rond belangrijke digitale technologieën. iMinds moedigt (tech)ondernemers aan om hun slimme innovaties naar de markt te brengen. We helpen hen bij de opstart van digitale ondernemingen, bij het testen en valideren van innovaties en bij het ondersteunen van hun groei in lokale en internationale markten.

Via iMinds Living Labs helpen we onderzoekers, bedrijven en organisaties hun digitale gezondheidsinnovaties te verbeteren. Dit door (eind)gebruikers al tijdens het ontwikkelingsproces actief te betrekken middels co-creatietechnieken en door vervolgens de gezondheidsinnovaties te testen in de echte leefomgeving van deze gebruikers. We maken daarbij gebruik van een gestructureerde aanpak om assumpties met betrekking tot het business model continu te valideren en verder verfijnen in een iteratieve aanpak. Daardoor worden producten en diensten sterker en krijgen ze alle kansen om zich succesvol te plaatsen in de markt.

Vanuit haar positie in het ‘European Network of Living Labs (ENoLL)’ bouwt iMinds Living Labs verder op een State-of-the-Art proeftuintoolbox van wetenschappelijk onderbouwde R&D-methodes. In onze proeftuinprojecten worden deze methodes en hun ondersteunende tools constant verbeterd, uitgebreid en gevalideerd. Ook bieden we toegang tot gebruikerspanels, prototyping support, gebruikersonderzoek, interoperabiliteitslab, opleidingen, etc.

Meer informatie is te vinden op: www.iminds.be/livinglabs.